Note for Parents/Guardians:

These are a few phrases that may be of use. Please use these phrases as often as possible with your child. It will help your child hear Gaeilge/Irish in real situations around the home and will make learning and speaking Gaeilge/Irish much more enjoyable and real for them.


Go raibh maith agat - Thank you

Fáilte romhat - You’re welcome

Ar mhaith leat…. - Would you like….

Ba mhaith liom….. - I would like….

Níor mhaith liom…. - I wouldn’t like….

Is maith liom…. - I like….

Is breá liom…. - I love….

Is fearr liom… - I prefer….

Sa Bhaile - At Home

Glan an bord. - Clean the table.

Glan do sheomra - Clean your room.

Faigh an folúsghlantóir - Get the vacuum cleaner

Maith thú! - Well done!

Déan deifir/Brostaigh ort! - Hurry up!

Cé leis é seo? - Who owns this?

Ar aghaidh leat…. - On you go/Go on

Tá an dinnéar réidh. - The dinner is ready.

Tabhair é seo do…. - Give this to….

Líon an miasniteoir - Fill the dishwasher

Folamh an miasniteoir - Empty the dishwasher

Cas as an telifís - Turn off the television.

Stop ag troid! - Stop fighting!

Pioc suas é sin. - Pick that up.

An bhfuil …. Sa ghairdín? - Is …. in the garden?

An bhfuil …. Sa charr? - Is …. in the car?

An bhfuil …. Sa chistin? - Is …. in the kitchen?

An bhfuil …. Sa tseomra? - Is …. in the room?

Cad atá cearr? Leat? - What’s wrong? With you?

Slán go fóil. - Goodbye for now.

Ar Maidin - In the morning

Dia duit. - Hello (when talking to one person)

Dia is Muire duit. - Hello (a reply)

Dia dhaoibh. - Hello (when talking to more than one person)

Dia is Muire dhaoibh. - Hello ( a reply)

Conas atá tú? - How are you? (when talking to one person)

Conas atá sibh? - Hello (when talking to more than one person)

Ar chodail tú/ sibh go sámh? - Did you sleep well?

Cá bhfuil do mhála scoile? - Where is your schoolbag?

Seo é do mhála/chóta…. - Here is your bag/coat….

Ar fhág tú ar scoil é? - Did you leave it in school?

Cuir ort do chóta. - Put on your coat.

Ag an mbricfeasta - At breakfast

Ar mhaith leat tósta? - Would you like toast?

calóga arbhair - cornflakes

leite - porridge

tae - tea

caifé - coffee

Ba mhaith liom tósta le do thoil. - I’d like toast please.

Sín chugam an bainne le do thoil. - Pass me the milk please.

an siúcra - sugar

an t-im - butter

an t-arán - bread

An bhfuil níos mo uait? - Do you want more?

Tá mo dhóthain agam go raibh maith agat. - I have enough thanks.

Ag an Scoil - At School

An raibh lá/am deas agat? - Did you have a nice day/time?

Conas mar a bhí do lá? - How was your day?

Ar bhain tú taitneamh as? - Did you enjoy it?

Cén fhocail nua ar fhoglaim tú? - What new words did you learn?

An bhfuil obair baile agat? - Do you have homework?

Ceard a bhí ar siúl agaibh inniu? - What did you do today?

An bhfuil na daltaí cairdiúil? - Are the students friendly?

Ag am dinnéir - At dinner time

An raibh cith agat? - Did you have a shower?

Ar scuab tú d’fhiacla? - Did you brush your teeth?

An bhfuil gach rud réidh i gcomhair amárach? - Is everything ready for tomorrow?

Tá sé in am duit dul a luí. - It’s time for you to go to bed.

Codladh sámh. - Sleep well.

Oíche mhaith. - Good night.

Moch éirí. - Get up early.

 

Buíochas le Scoileanna Lán Ghaelach as ucht an fearas seo.