Gaeilge do Thuismitheoirí

Note for Parents/Guardians:

These are a few phrases that may be of use. Please use these phrases as often as possible with your child. It will help your child hear Gaeilge/Irish in real situations around the home and will make learning and speaking Gaeilge/Irish much more enjoyable and real for them.

For more assistance, please refer to this booklet.

 • Go raibh maith agat – Thank you
 • Fáilte romhat – You’re welcome
 • Ar mhaith leat…. – Would you like….
 • Ba mhaith liom….. – I would like….
 • Níor mhaith liom…. – I wouldn’t like….
 • Is maith liom…. – I like….
 • Is breá liom…. – I love….
 • Is fearr liom… – I prefer….

Sa Bhaile – At Home

 • Glan an bord. – Clean the table.
 • Glan do sheomra – Clean your room.
 • Faigh an folúsghlantóir – Get the vacuum cleaner
 • Maith thú! – Well done!
 • Déan deifir/Brostaigh ort! – Hurry up!
 • Cé leis é seo? – Who owns this?
 • Ar aghaidh leat…. – On you go/Go on
 • Tá an dinnéar réidh. – The dinner is ready.
 • Tabhair é seo do…. – Give this to….
 • Líon an miasniteoir – Fill the dishwasher
 • Folamh an miasniteoir – Empty the dishwasher
 • Cas as an telifís – Turn off the television.
 • Stop ag troid! – Stop fighting!
 • Pioc suas é sin. – Pick that up.
 • An bhfuil …. Sa ghairdín? – Is …. in the garden?
 • An bhfuil …. Sa charr? – Is …. in the car?
 • An bhfuil …. Sa chistin? – Is …. in the kitchen?
 • An bhfuil …. Sa tseomra? – Is …. in the room?
 • Cad atá cearr? Leat? – What’s wrong? With you?
 • Slán go fóil. – Goodbye for now.

Ar Maidin – In the morning

 • Dia duit. – Hello (when talking to one person)
 • Dia is Muire duit. – Hello (a reply)
 • Dia dhaoibh. – Hello (when talking to more than one person)
 • Dia is Muire dhaoibh. – Hello ( a reply)
 • Conas atá tú? – How are you? (when talking to one person)
 • Conas atá sibh? – Hello (when talking to more than one person)
 • Ar chodail tú/ sibh go sámh? – Did you sleep well?
 • Cá bhfuil do mhála scoile? – Where is your schoolbag?
 • Seo é do mhála/chóta…. – Here is your bag/coat….
 • Ar fhág tú ar scoil é? – Did you leave it in school?
 • Cuir ort do chóta. – Put on your coat.

Ag an mbricfeasta – At breakfast

 • Ar mhaith leat tósta? – Would you like toast?
 • calóga arbhair – cornflakes
 • leite – porridge
 • tae – tea
 • caifé – coffee
 • Ba mhaith liom tósta le do thoil. – I’d like toast please.
 • Sín chugam an bainne le do thoil. – Pass me the milk please.
 • an siúcra – sugar
 • an t-im – butter
 • an t-arán – bread
 • An bhfuil níos mo uait? – Do you want more?
 • Tá mo dhóthain agam go raibh maith agat. – I have enough thanks.

Ag an Scoil – At School

 • An raibh lá/am deas agat? – Did you have a nice day/time?
 • Conas mar a bhí do lá? – How was your day?
 • Ar bhain tú taitneamh as? – Did you enjoy it?
 • Cén fhocail nua ar fhoglaim tú? – What new words did you learn?
 • An bhfuil obair baile agat? – Do you have homework?
 • Ceard a bhí ar siúl agaibh inniu? – What did you do today?
 • An bhfuil na daltaí cairdiúil? – Are the students friendly?

Ag am dinnéir – At dinner time

 • An raibh cith agat? – Did you have a shower?
 • Ar scuab tú d’fhiacla? – Did you brush your teeth?
 • An bhfuil gach rud réidh i gcomhair amárach? – Is everything ready for tomorrow?
 • Tá sé in am duit dul a luí. – It’s time for you to go to bed.
 • Codladh sámh. – Sleep well.
 • Oíche mhaith. – Good night.
 • Moch éirí. – Get up early.

Buíochas le Scoileanna Lán Ghaelach as ucht an fearas seo.